Articles from various media sources

EU selecteert Bonaire, Sint Eustatius en Saba als koplopers in energietransitie

Source: nieuwsbzk.nl

Bonaire, Sint Eustatius en Saba behoren tot het selecte gezelschap van 30 eilanden die door de Europese Unie zijn uitverkoren om deel te nemen aan het ’30 for 2030’ project.

 

De na een uitgebreid selectieproces aangewezen eilanden kunnen rekenen op intensieve ondersteuning vanuit de EU om hun ambitie te realiseren uiterlijk in 2030 de energievoorziening volledig te hebben verduurzaamd.

Het gehele traject tot en met het door de drie afzonderlijke eilanden indienen van hun projectvoorstellen is begeleid door het kabinet van de speciaal gezant Edison Rijna voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika. Die heeft onder meer tot taak programma’s en fondsen bij de EU te traceren die kansen bieden aan Caribisch Nederland. Meteen na het identificeren van het ’30 for 2030’ project heeft de gezant de eilanden geïnformeerd. Omdat deze enthousiast reageerden, is vanuit het gezantschap geregeld dat de eilanden door ingehuurde experts (onder meer van de TU Delft) werden bijgestaan bij het schrijven van hun voorstellen.

De belangstelling voor het project was bijzonder groot. Deze week kwam het goede nieuws dat de projectvoorstellen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn gehonoreerd. Zij zijn de enige eilanden in het Caribisch gebied waarvan de voorstellen door de selectie is gekomen. De EU ziet de uitverkoren eilanden als koplopers die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen de komende jaren door de inzet van hernieuwbare energiebronnen volledig afbouwen en daarmee als voorbeeld dienen voor andere eilanden, regio’s en steden.

EU-Commissaris voor Energie Kadri Simson: “De nu geselecteerde eilanden hebben de kans te dienen als baanbrekende modellen voor het realiseren van schone energiesystemen. Dit zal waardevolle inzichten opleveren voor andere eilanden, waarvan velen nog steeds sterk afhankelijk zijn van dure, geïmporteerde fossiele brandstoffen. Ze kunnen ook voorbeeld zijn voor de energietransitie in steden en regio’s over de hele wereld.”

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen: “Ik feliciteer de openbare lichamen met dit mooie nieuws. De ondersteuning vanuit de EU is een welkome aanvulling op de samenwerking die wij als regering met de eilanden hebben om hun energievoorziening te vergroenen en tegelijkertijd betaalbaar te houden. Ik ben verheugd dat Edison Rijna en zijn team al zo snel na hun start als gezantschap hun waarde bewijzen.”

Gezant Edison Rijna: “Dit succes is een teamprestatie die aantoont dat je door samen op te trekken als kleine eilanden met dat hele grote EU-apparaat goede zaken kunt doen die je alleen nooit voor elkaar krijgt. Bij de twee werkbezoeken die ik het afgelopen half jaar aan Brussel heb gebracht, heb ik gemerkt hoe nuttig het is dat de eilanden met het gezantschap over een vooruitgeschoven post beschikken.”

Source: nieuwsbzk.nl

Share the Post: